Point of sale wizard (POS)


Šta bi dali da znate u realnom vremenu koliko se vaših proizvoda trenutno prodaje?

POS je softver za kontrolu izlaznosti proizvoda iz maloprodaje. Instalira se na mestima prodaje, ne zahteva nikakve obuke zaposlenih niti bilo kakve adaptacije na bilo koji postojeći softver i omogućava:

 • Precizno praćenje prodaje proizvoda u realnom vremenu
 • Informaciju o stanju zaliha u objektu
 • Online poručivanje proizvoda

Osnovni zadatak mu je da prati trendove prodaje i učinak marketinških kampanja. Predstavlja najmoćniji mogući alat za praćenje-istraživanje tržišta sa apsolutno preciznim podacima.

Dobijeni podaci o prodaji generišu se u obliku različitih vrsta izveštaja kao što su:

 • Online izveštaji o trenutnoj prodaji
 • Izveštaji o prodaji po regionu, gradu i objektu
 • Izveštaj o prodaji po mesecu, danu, satu i minutu
 • Izveštaj o stanju zaliha u objektu

 

POS je namenjen nekolicini grupa korisnika:

 • Proizvođačima FMCG (kafa, cigarete, sokovi, kućna hemija..) i farmaceutskim kompanijama

Cilj: informacija o trenutnoj prodaji, istorija prodaje u realnom vremenu i sa realnim podacima. Omogućava online uvid učinka marketinških kampanja,

 • Distributerske kompanije

Cilj: Ušteda vremena i resursa. Značajno se smanjuje vreme i frekventnost posete komercijalista po objektu. Nema potrebe da se obilaze objekti u kojima ima dovoljno proizvoda i nema potrebe za brojanjem artikala

 • Poreska uprava

Korišćenjem ovakvog software-a u svim maloprodajama omogućila bi se daljinska i online kontrola naplate PDV-a, evidencija dnevnih prihoda, transparentnost poslovanja i u velikoj meri smanjila mogućnost poslovanja u domenu tzv. „sive ekonomije“

Softver “prati” i “crnu” i “belu” kasu

 • Software se instalira jednim klikom
 • Ne zahteva nikakvu obuku radnika u maloprodajama
 • Potrebno je samo da je kasa u objektu računar i da ima pristup internetu